Siirry sisältöön

Tuotteet ja palvelut

Sisäilmanlaadun mittaukset tehdään voimassa olevan Asumisterveysasetuksen (STMa 545/2015) ja Valviran toimittaman sovellutusohjeen mittausmenetelmiä ja viitearvoja noudattaen.

 • VOC ja TVOC kaasujen indikoivat kokonaispitoisuusmittaukset jatkuvatoimisina tai lyhytkestoisina
 • Lämpötilan-, suhteellisen kosteuden-, rakennekosteuden- ja paine-eron jatkuvatoimiset mittaukset Miran DLS138-järjestelmällä
 • Lyhytkestoiset paine-eromittaukset Testo 512 paine-eromittarilla
 • Lyhytkestoiset lämpötila- ja suhteellisen kosteuden mittaukset CANN HYDROMETTE CH 17 mittalaitteella
 • Hiukkas- ja partikkelimittaukset Trotec PC 200
 • Ilmanvirtausmittaukset mittalaite Trotec T3000, anturilla TS410SDI

Kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset toteutetaan noudattaen Ympäristöopas 2016, Rakennusten kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -kirjan menettely- ja raportointitapaa.

 • Lämpötilan-, suhteellisen kosteuden-, rakennekosteuden- ja paine-eron jatkuvatoimiset mittaukset Miran DLS138-järjestelmällä
 • Lämpökamerakuvaukset lämpökameralla FLIR T540 + FLIR MR77, raportointi RT 14-10850 lämpökuvausohjeen mukaisesti
 • Tiiveysmittaukset toteutetaan asuinrakennusten ilmanpitävyyden laadunvarmistusohjeen RT -80-10974 / LVI 01-10450 mukaisesti
 • Rakennekosteuden porareikämittaukset CANN HYDROMETTE CH 17 ja/tai Trotec T3000 mittalaitteilla
 • Pintakosteuskartoitukset CANN HYDROMETTE CH 17 ja/tai Trotec T3000 mittalaitteilla pintakosteusosoitinta käyttäen
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Kosteusvahingon sattuessa teemme kosteuskartoituksen ja vahingon laajuuden mukaiset välittömät toimenpiteet lisävahinkojen torjumista varten sekä tarvittaessa aloitamme välittömät kuivatustoimenpiteet. Vahinkokartoituksesta tehdään Kosteusvahinkoraportti, joka sisältää alustavan kustannusarvion vaurioiden korjauksista.

Vesi- ja kosteusvahinkopalvelu on avoinna ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – ota yhteyttä!

Rakennushanke, vaurioiden korjaaminen tai uuden rakentaminen, on asiakkaalle aina taloudellisesti merkittävä ja teknisesti vaativa kokonaisvaltainen prosessi. Meidän tärkeimpänä tavoitteenamme on auttaa asiakasta toteuttamaan rakennusteknisesti korkealaatuisia ja terveellistä asumista edistäviä rakennuksia.

Rakennuksen terveys, korkea sisäilmanlaatu sekä taloudelliset tavoitteet ovat kaikki saavutettavissa asiantuntijoidemme avulla. Johdatamme asiakkaamme rakennushankkeen läpi ja tarjoamme kokonaisvaltaista tukea aina suunnittelusta takuuajan tarkastukseen saakka.

Työmaan valvonnan dokumentoinnissa käytämme KotoPro-mobiilisovellusta, joka mahdollistaa kustannustehokkaan valvontaraportoinnin.

Työmaan työnaikainen, suunnitelmallinen kosteudenhallinta on hyvän rakenteiden- ja sisäilmanlaadun elinkaaren kannalta tärkein elementti. Kosteudenhallinta alkaa jo suunnitteluvaiheesta ja kestää käytännössä koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Kosteudenhallintasuunnitelma

Toteutamme rakennusprojektin Kosteudenhallintasuunnitelman ja suunnitelman mukaisen valvonnan aina ammattitaidolla. Asiakkaanamme hyödynnät projektissasi asiantuntijoidemme vankkaa kokemusta ja laaja-alaista rakennusfysiikan osaamista.

Kosteudenhallintakoordinaattori

Toimimme sovittaessa hankkeesi kosteudenhallintakoordinaattorina. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on Ympäristöministeriön asetuksen mukaan velvoite nimetä hankkeeseen kosteudenhallintakoordinaattori (Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017, 12 §). Koordinaattori edustaa rakennushankkeeseen ryhtyvää valvoen ja ohjaten kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennusprosessin ajan.

Jatkuvatoimiset olosuhdemittaukset

Työmaan sisäilman olosuhteet vaikuttavat olennaisesti mm. betonirakenteiden kuivumiseen ja niiden pinnoitusajankohtaan. Suunnitellussa aikataulussa rakentaminen ja hankkeen valmistuminen luvatussa ajassa on todennäköistä, kun sisäilman olosuhteet ovat kontrolloituja ja kosteudenhallintasuunnitelman mukaiset mittaukset suunniteltuja. Päällystysmittausajankohta on ennustettavissa silloin, kun sisäilman lämpö- ja kosteusolosuhteita pidetään rakenteita kuivattavalla tasolla. Samalla syntyy myös säästöä, kun ylimääräisiltä mittauskerroilta vältytään.

Rakennusten vaurioiden tutkimiseen ja rakenteiden päällystämispäätöksien tueksi toteutamme rakennekosteusmittauksia ja pintakosteuskartoituksia. Käytössämme ovat aina kalibroidut ja nykyaikaiset, luotettavat mittalaitteet sekä osaava mittaushenkilöstö.

Rakennusten lämpökuvausta käytetään yleisesti osana rakentamisen laadunvarmistamista. Lämpökuvaamme rakennuksen ulkoilmaa vasten olevat rakennusosat ja löydämme näin luotettavasti rakenteiden terveydelle ja sisäilmanlaadulle haitalliset eristeviat ja ilmavuodot.

Lämpö- ja ilmavuodot ovat yksi suurimmista lämpöviihtyvyyttä heikentävistä tekijöistä. Pidempiaikaisina lämpö- ja ilmavuodot ovat lisäksi piilevien kosteusvaurioiden aiheuttajia.

Käytössämme on erittäin laadukas ja sensitiivinen lämpökamera FLIR T540 ja olosuhteiden raportointiin FLIR MR77. Raportointi tehdään RT 14-10850 lämpökuvausohjeen mukaisesti.

Lämpökamerakuvausta käytämme myös kosteusvaurion laajuuden selvittämisessä yhdessä kosteusmittauksen kanssa.

Teemme luotettavat ja puolueettomat asuntokaupan kuntotarkastukset.

Ole rohkeasti yhteydessä ja pyydä tarjous asuntokaupan kuntotarkastuksesta!

 

Henri Pietarinen

henri.pietarinen@sanria.fi

0400178860